Trường điều lệ công lập là gì?

Các trường điều lệ công lập là các trường công lập độc lập được tự do cải tiến và chịu trách nhiệm về thành tích học tập của học sinh. Các trường này được nhà nước tài trợ, miễn học phí và không theo một giáo phái nào. Giống như các trường công lập truyền thống, các trường này mở cửa cho tất cả các cư dân DC và nhận các khoản tài trợ của nhà nước tùy thuộc vào số học sinh ghi danh. Một trường điều lệ công lập thực hiện toàn quyền kiểm soát chi tiêu, quản lý, nhân sự và phương pháp giảng dạy của mình.