Tôi có thể tìm một trường điều lệ công lập bằng cách nào?

Mỗi trường điều lệ công lập là duy nhất với ban lãnh đạo, văn hóa, triết lý dạy học, phương pháp và cách tiếp cận của riêng mình.   Một số trường áp dụng các môi trường giáo dục rất có cấu trúc trong khi các trường khác tập trung vào hội nhập ngôn ngữ, học tập hỗn hợp, Montessori, vừa học vừa làm, các chương trình giáo dục người lớn và hơn thế nữa. Để tìm một trường điều lệ công lập, hãy truy cập công cụ Find a School (tìm trường).