አማርኛ Frequently Asked Questions (FAQ)

FAQ
የቻርተር እደሳ ምንድን ነው?
የቻርተር ግምገማ ምንድን ነው?
ት/ቤቴ የቻርተር ግምገማ ለምን ያስፈልገዋል?
ከቻርተር ግምገማ ሊገኙ የሚችሉ ውጤቶች ምንድን ናቸው?
በCMO እና በገልተኛ ቻርተር ት/ቤት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
የDC School Reform Act ምንድን ነው?
የሕዝብ ቻርተር ት ቤቶች ለፋሲሊቲ የሚሆን ድጎማ ከከተማው ይቀበላሉ?
ሃይማኖታዊ ስርዓተ ትምህርት በሕዝብ ቻርተር ት/ቤቶች እንዲሰጥ ይፈቀዳል?
የቻርተር ት/ቤት ምንድን ነው?
የDC ሕዝባዊ ቻርተር ት/ቤቶች ምን ያህል ስብጥር አላቸው?
ለሕዝብ አስተያየት የምስክርነት ቃል እንዴት ማስገባት እችላለሁ?
የDC ሕዝብ ቻርተር ት/ቤቶች ውስጥ መማር የሚችለው ማነው?
የሕዝብ ቻርተር ት ቤት እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
የሕዝብ ቻርተር ት/ቤቶች ከክፍያ ነፃ ናቸው?
ከትምህርቴ ጋር የተያያዘ ጥናት እያካሄድኩ ነው። ከDC የሕዝብ ቻርተር ት/ቤቶች እንዴት ጭብጥ መረጃ መሰብሰብ እችላለሁ?
My School DC ውስጥ የማይሳተፉት ት/ቤቶች እነማን ናቸው?
የትምህርቴን መዝገብ ከየት ማግኘት እችላለሁ?
ማመልከቻውን የሚያቀርበው ቡድን በዓመት ውስጥ ከአንድ ፕሮፖዛል በላይ ማቅረብ ይቻለዋል?
የቻርተር መስፈርቶቹ ምንድን ናቸው?
የቻርተር ማመልከቻ ሃተታ ምንድን ነው?
የቻርተር ማመልከቻ ተቀባይነት የማያገኝበት ምክንያት ምንድን ነው?
አንድ ት/ቤት ቻርተሩ ከተሻረ ወይም ካልታደሰ ቀጥሎ የሚካሄደው ምንድን ነው?
አንድ ት/ቤት ቻርተር እንዴት ማግኘት ይችላል?
ነባር ት/ቤቶች የቻርተር ት/ቤት ለመሆን መጠየቅ ይችላሉ?
አንዳንድ የሕዝብ ቻርተር ት ቤቶች ለምን ይዘጋሉ?
የአንድን ሕዝብ ቻርተር ት/ቤት በጀት የት ማግኘት እችላለሁ?
የDC Public Charter School Board ስራው ምንድን ነው?
የቦርዱ አባላቶች እነማን ናቸው የሚመረጡትስ እንዴት ነው?
ቦርዱ የሕዝብ ስብሰባ ያካሂዳል?
DC PCSB ምን ያህል የቻርተር ት/ቤቶችን መክፈት ይችላል?
በDCPS እና በሕዝብ ቻርተር ት/ቤቶች መካከል የደሞዝ ክፍያ ልዩነት አለ?
የሕዝብ ቻርተር ት/ቤት ወስጥ እንዴት መመዝገብ እችላለሁ? My School DC ምንድን ነው?
ከሕዝብ ቻርተር ት/ቤቶች ጋር በተያያዘ ሌላ የድጎማ ምንጮች ምንድን ናቸው?
የPK3 እና የPK4 ዕድሜ መደብ ስንት ነው?
አንድ አመልካች የትርፍ አልባ መደብ እንዲሰጠው ማሟላት ያለበት መስፈርቶች ምንድን ናቸው?
ከከተማው አማካይ ውጤት አንፃር ሲታይ የሕዝብ ቻርተር ት/ቤቶች ውጤት ምን ይመስላል?
ከሕዝብ ቻርተር ት/ቤት አስተማሪዎች እና አስተዳዳሪዎች የሚጠበቁ መስፈርቶች ምንድን ናቸው? ይህን የሚወስነው ማነው?
በአሁን ግዜ ያለውን የDC ሕዝብ ቻርተር ት/ቤቶች ትምህርታዊ አካሄድ የት ማግኘት እችላለሁ?
አንድ ት/ቤት ከቻርተር ግምገማ በፊት የቻርተሩን ዓላማና ውጥን መለወጥ ይችላል?
በCMO እና በገልተኛ ቻርተር ት/ቤት መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?