ለሕዝብ አስተያየት የምስክርነት ቃል እንዴት ማስገባት እችላለሁ?

ለሕዝብ አስተያየት የምስክርነት ቃል ለማስገባት ቀጥለው የተጠቀሱትን መንገዶች ይጠቀሙ፥